Måltaking og montering | Snekkeriet SteinsvikMåltaking og montering

Tjenester » Trapper » Måltaking og montering

å ta mål for trapp er ikke vanskelig, men krever nøyaktighet og presisjon.Det er imidlertid ikke alltid så lett å se for seg hvor mye plass en trapp krever. Grundig oppmåling av trapperommet er derfor viktig før du velger trappetype. For trappeløp innenfor de forskjellige trappetypene, er det lett å se hvor mye plass hver enkelt trappetype trenger.

 


Lysåpning

Utgangspunkt for størrelsen på trappen og valg av trappetype er lysåpningen (B) i taket. Mål bredde og lengde av åpningen. Dersom åpningen er uferdig og skal lektres ut, må dette tas høyde for. Du må da justere målene utfra slik lysåpninen blir etter fredig arbeid.

Trappehøyden

Trappehøyden (A) måles fra ferdig gulv nede til den ferdige gulvoverflaten i etasjen over. Det må her tas høyde for de nøyaktige målene etter at rommene er ferdigstilte. Høyden på trappen måler du fra gulv nede og til gulvoverfalten i etasjen over (A). Hvis du skal legge parkett e.l. på en av gulvene må du ta dette med i målene. Det må i forkant av det nederste trinnet være minimum 200 cm høyde. Dette fordi det vil oppstå risiko for at personer vil stange i taket/kanten av lysåpningen. I forkant av det nederste trinnet, bør det være minst 100 cm avstand (D) til dør, vegg eller annen hindring. For å sikre leveransen, kan det være en fordel å benytte oss som måltakere.

 


Montering

For montering, kan kunden enten velge dette selv, eller kunden kan få oss til å gjøre dette. Ved sistnevnte vil vi ta det fulle og hele ansvar for at monteringen er forskriftsmessig. For de som ønsker å montere kan det være greit å vite at vi har lagt stor vekt på å utvikle monteringsvennlige trapper.